+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Mondros Ateşkes Antlaşması Neden Ve Niçin Yapıldı? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mondros Ateşkes Antlaşması Neden Ve Niçin Yapıldı?

 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Mondros Ateşkes Antlaşması Neden Ve Niçin Yapıldı?

  Padişah V. Mehmet Reşat I. Dünya savaş’ının son yılında ölmüş yerine VI. Mehmet Vahdettin geçmiştir. Devleti savaşa sokan İttihat ve Terakki Partisi yöneticileri gizlice Anadolu’yu terk edince Ahmet İzzet Paşa başkanlığında İttihatçı olmayan yeni bir hükümet kuruldu.

  Almanya’nın yanında savaşa giren ve savaş boyunca ekonomik gücünü Almanya’dan alan Osmanlı devleti, Almanya’nın savaştan yenik ayrılmasıyla ateşkes imzalamıştır.

  NEREDE: Egede de ki Limni Adasındaki Mondros Limanın da Agemennon adlı bir İngiliz savaş gemisinde

  KİMLER ARASINDA: Anlaşma Devletleri adına İngiliz Amiral Arthur Calthrope Osmanlı adına Bahriye nazırı Rauf (Orbay) Bey, Hariciye Nezareti Müsteşarı Reşat Hikmet Bey, Askeri ateşe Sadullah Bey imzalamıştır.

  Bir devletin yok olması anlamına gelen Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı mebuslar meclisi tarafından kabul edilmiştir.

  KABUL EDİLME NEDENLERİ :

  1- Asıl nedeni Almanya’nın savaştan yenik ayrılması ve Almanya’nın desteği olmadan Osmanlı’nın savaşı sürdürecek gücünün olmayışı

  2- Wilson ilkelerinin yayınlanması Osmanlı’nın “milletlerin kendi geleceklerini kendilerinin belirleme hakkına” güvenmeleri.

  3- Daha sonra İngilizlerin hoşgörüsüyle karlı bir barış antlaşmasının imzalanacağına inanılması

  4- Padişah, VI. Mehmet Vahdettin’in İngilizlerin yardımıyla saltanat ve halifeliği korumak istemesi

  5- Özellikle Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi sonrasında Orta Avrupa’dan ve Balkanlar üzerinden gelecek güçlerin hiçbir direnme ile karşılaşmadan İstanbul’a girme olasılığı

  6- İngiliz birliklerinin Suriye cephesinden saldırıya geçmesi
+ Yorum Gönder


Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
mondros ateşkes antlaşması neden imzalanmıştır,  mondros ateşkes antlaşması neden imzalandı,  mondros ateşkes antlaşması niçin yapıldı,  mondros ateşkes antlaşması niçin imzalandı