+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12346 ... SonuncuSonuncu
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Atatürk ile ilgili Kompozisyon Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürk ile ilgili Kompozisyon

 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Atatürk ile ilgili Kompozisyon


  Atatürk bugüne kadar birçok savaşa katılmış. Bu savaşlarda düşmanla kahramanca çarpışıp yurdumuzu düşmanlardan kurtarmıştır.
  Atatürk birçok savaşa katılmıştır. Fakat hiçbir zaman savaştan, savaşmaktan zevk almamıştır. O her zaman barış yanlısı olmuştur. Bunu Atatürk’ün yurtta sulh cihanda sulh sözünden anlaya biliriz. O bu sözüyle savaşın gereksiz olduğunu. barış olması gerektiğini ve bu barışın tüm dünyada hep beraber yaşanılmasını istemiştir. atatürkün bu sözüne ve anlatmak istediklerine bizde elbette katılıyoruz. Fakat bu fikre bizim gibi katılanlar çok az. Hepimiz görüyoruz ki dünya da savaşlar var. malesef bu savaşlar hız kesmeden her gün daha da artıyor. Yeni çıkan teknolojik silahlar, atom bombaları vb. bu savaşları tetikleyen unsurlardır. Ülkeler güçlü olma yolunda savaşırlarken dünyamızın gün ve gün eriyip bittiği kimsenin umurunda değil. Oysaki bizim yapmamız gereken çok bir şey yok. Çok bir şey olmamasına rağmen önlem alıp savaşa hayır diyemiyoruz. Bizler teknolojiye karşı değiliz. Fakat bu dünyada bizim gibi çocuklar olduğunu da unutmamak lazım. Bizler de bir bireyiz bizde geleceğimizin temiz olmasını isteriz. Meslek sahibi olmak için okuyoruz. Bir gün savaşlardan dolayı okulumuzun yıkılmasını istemeyiz. Büyüklerimizin bizleri düşünmesi gerekir. Onların da bizim halimizi düşünmeleri gerekir. Şimdi eskisi gibi değil. Simdi insanlar ülke zenginliği için masum çocukları gözlerini kırpmadan öldürüyorlar. Bu da yetişkinlerden çok çocuklara ve onların geleceğine zarar veriyor. Dünya bu şekilde devam ettiği için marsta hayat arıyor. Bu savaşlar durursa Atatürk’ün istediği barış ortaya çıkacak.
  O bizim için yıllarca çalıştı. Ölümü göze aldı. Sebebi barıştı. Bizde biraz gayret edelim dünyaya karşı savaşalım. Bu sayede Atatürk’ün sözünü gerçekleştiririz. Atatürk ün “yurtta sulh cihanda sulh” sözü yerini tutar. Atatürk mezarında rahat yatar. Bizde geleceğimizi kurtarırız.
  alıntıdır

 3. Ziyaretçi
  Başka kompozisyon var mı?hep 'biz' diyince biraz kompozisyon dışında olmuşda.
 4. Mineli
  Devamlı Üye
  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk,yalnızca bir asker,komutan, diplomat,politikacı ve devlet adamı değildi.
  O,bir düşünürdü deO’nun, ulusumuzun toplumsal yapısı,uygarlık ve çağdaşlık anlayışı, dinsel uygarlık ve çağdaşlık anlayışı, dinsel olmanın anlamı konusunda yazdığı kimi yazılar, yaptığı kimi konuşmalar, üzücüdür ki, Türk halkına ulaştırılmamıştır.
  Türk halkının büyük bir bölümü,bu nedenle,
  Mustafa Kemal Atatürk’ü,
  tanıması gerektiği düzeyde tanıyabilme
  ve O’nu anlaması gerektiği düzeyde anlayabilme olanaklarından yoksun bırakılmıştır Aşağıda O’ndan kalan elyazısı belgelere dayanan "Bilim ve Teknoloji" hakkındaki görüşlerini okuyacaksınız.
  Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol göstericisi ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir,
  cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır. Bin, iki bin, binlerce yıl önceki ilim ve fen lisanınınkoyduğu kuralları, şu kadar bin yıl sonra bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir.Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız Aksine yükselmiş,ilerlemiş, medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız.
  Hiçbir tutarlıkanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler, hayatı akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkumdur.
  Başarılı olmak için aydın sınıf ve halkın zihniyet ve hedefi arasında doğal bir uyum sağlamak lazımdır. Yani aydın sınıfın halka telkin edeceği idealler, halkın ruh
  ve vicdanından alınmış olmalıdır. Halka yaklaşmak ve halkla kaynaşmak
  daha
  çok aydınlara yöneltilen bir vazifedir. Gençlerimiz ve aydınlarımız
  niçin yürüdüklerini ve
  ne yapacaklarını önce kendi beyinlerinde iyice
  kararlaştırmalı, onları halk tarafından iyice
  benimsenip kabul
  edilebilecek bir hale getirmeli, onları ancak ondan sonra ortaya
  atmalıdır.

  İlerlemek yolunda
  yapılacak her önemli teşebbüsün, kendine göre önemli sakıncaları vardır.
  Bu
  sakıncaların en az dereceye indirilmesi için tedbir ve teşebbüslerde
  hata yapmamak
  lazımdır.İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan
  kuvvet, yaratma ve icad yeteneğidir. Manevi
  kuvvet ise özellikle ilim ve
  iman ile yüksek bir şekilde gelişir.Her
  işin esas hedefine kısa ve
  kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber,
  yolun kabul edilebilir,
  mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır.
  Her
  yeni yetişen kendinden
  eskisini beğenmeyecek kadar yükselirse o zaman, ancak o
  zaman gelecek
  nesiller birbirinden kademe kademe yüksek seviyede bir yükselme grafiği
  meydana
  getirebilir ki, insanlığın ilerlemesinin amacı da budur.Bir
  millet için mutluluk olan
  bir şey diğer millet için felaket olabilir.
  Aynı sebep ve şartlar
  birini mutlu ettiği halde diğerini mutsuz
  edebilir. Onun için bu millete
  gideceği yolu gösterirken dünyanın her
  türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden istifade edelim,
  ancak
  unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak
  mecburiyetindeyiz.Milletimizin tarihini, ruhunu, geleceklerini
  gerçek,
  sağlam, dürüst bir görüşle görmeliyiz
  Taassup cahilliğe dayanır.
  Bundan dolayı taassubu
  olan cahildir. İlim mutlaka cahilliği yener, o
  halde halkı aydınlatmak lazımdır.

  Bu millet ve memleket
  ilme, irfana çok muhtaç; tahsil yapmış, diploma
  almış gelmiş olanları
  korumak kadar doğal ve lüzumlu bir şey olmaktan
  başka, parti parti
  eğitim ve öğretim görmek için ilim ve fen
  almak için Avrupa’ya,
  Amerika’ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz ve
  göndereceğiz.
  İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa
  gidip,
  öğrenmeye mecburuz. Bu nedenle artık himaye çok zayıf kalır.
  Bunun yerine
  mecburiyet geçerli olur. Hayati gerçekleri bilerek,
  bilmeyenlere de uygun bir yol
  ile veya zor ile anlatarak amacımıza
  yürüyeceğiz Bizi o amaca varmaktan
  alıkoyan iki kuvvet vardır. Biri
  dış düşmanlardır. Bunlar bizi bir sömürge
  haline koymak için
  ilerlememizi istemeyenlerdir. Fakat çiftçi arkadaşlar, muhterem babalar,
  bizim için
  bunlardan daha zararlı, daha öldürücü bir sınıf daha vardır:
  O da
  içimizden çıkması muhtemel olan hainlerdir. Aklı eren, memleketini
  seven, gerçeği gören
  kimselerden böyle bir düşman çıkmaz. İçimizden
  böyleleri çıkarsa onlar ya aklı
  ermeyen cahiller, ya memleketini
  sevmeyen kötüler, ya gerçeği görmeyen körlerdir. Biz
  cahil dediğimiz
  zaman mutlaka okula gitmemiş olanları kastetmiyoruz. Kastettiğim ilim,
  gerçeği bilmektir.
  Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı
  gibi, hiç okumak bilmeyenlerden
  de, özellikle sizlerin içinizde
  görüldüğü gibi, gerçeği gören gerçek bilginler çıkar.


  Sanayileşmek, en büyük milli
  davalarımız
  arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları
  memleketimizde mevcut
  olan büyük, küçük her çeşit sanayii kuracağız ve
  işleteceğiz. En başta
  vatan savunması olmak üzere, ürünlerimizi
  değerlendirmek ve en kısa yoldan en
  ileri ve mutlu Türkiye idealine
  ulaşabilmek için, bu bir zorunluluktur.


  Memleket için kaçınılmaz
  olan sanayiinin kurulması bitmedikçe, her
  yönden kalp huzuru bulmamıza imkân yoktur.
  Bu sebeple, memleketin
  sanayiye ait donanımını tamamlamak için, bütün gayret ve
  dikkatimizi
  çekmeyi yerinde buluyorum.Türkiye’de devlet madenciliği, milli kalkınma
  hareketi ile yakından ilgili,
  önemli konulardan biridir.
  Genel sanayileşme
  düşüncemizden başka, maden arama ve
  işletme işine, herşeyden önce dış
  ödeme vasıtalarımızı, döviz gelirimizi artırabilmek için
  devam etmeye ve
  özel bir önem vermeye mecburuz.Maden Tetkik ve Arama
  Dairesi’nin
  çalışmalarına en yüksek gelişme hızını vermesini ve bulunacak
  madenlerin, verimlilik hesapları
  yapıldıktan sonra planlı şekilde hemen
  işletmeye konulmasını temin etmemiz lazımdır. Elde
  bulunan madenlerin en
  önemlileri için, üç yıllık plan yapılmalıdır.
  İtiraf ederim
  ki,
  düşmanlarımız çok çalışıyor. Biz de onlardan daha çok çalışmaya
  mecburuz. Çalışmak
  demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın
  gereklerine göre bilim ve teknik
  ve her türlü madeni buluşlardan azami
  derecede yararlanmak zorunludur.


  Harp sanayi kuruluşlarımızı, daha
  çok geliştirme ve genişletme için
  alınan tedbirlere devam edilmeli ve sanayileşme
  çalışmamızda da ordu
  ihtiyacı ayrıca gözönünde tutulmalıdır Bütün uçaklarımızın ve
  motörlerinin memleketimizde
  yapılması ve hava harp sanayiimizin de bu
  esasa göre geliştirilmesi gerekir.
  Hava kuvvetlerinin kazandığı önemi
  gözönünde tutarak, bu çalışmayı planlaştırmak ve bu
  konuyu layık olduğu
  önemle milletin görüşünde canlı tutmak lazımdır.İlim, tercüme ile
  olmaz,
  inceleme ile olur.İlim ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde
  ben emir
  vermem. Bu alanda isterim ki, beni bilim adamları
  aydınlatsınlar. Onun için
  siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız,
  bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yapıcı)
  yönlerini gösteriniz,
  ben takip edeyim.
  Ben, manevi miras olarak hiçbir
  ayet,
  hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim
  manevi mirasım
  ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda
  olduğumuz çetin ve
  köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen
  eremediğimizi, fakat asla taviz (ödün)
  vermediğimizi akıl ve ilmi rehber
  edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Zaman süratle ilerliyor,
  milletlerin,
  toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor.
  Böyle bir dünyada,
  asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek,
  aklın ve ilmin gelişimini inkâr
  etmek olur. Benim Türk milleti için
  yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım
  ortadadır. Benden sonra
  beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver (eksen) üzerinde
  akıl ve
  ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.•

  * Bu yazı Bütün Dünya dergisinden
  alınmıştır

 5. Mineli
  Devamlı Üye
  ATATÜRK VE BİLİM

  adamı olarak düşünmek ne denli yanlışsa, O yüce insanı bilim
  dışlılıkla suçlamak (Hitler, Musolini vs.) o denli korkunçtur. Atatürk’ün tüm
  yaptıkları, düşünce yapısı, bilme, toplumsal güce, akla dayanıyordu.

  İsterseniz
  Onu kendi özdeyişiyle değerlendirmeye başlayalım:

  “ Hayatta en gerçek yol
  gösterici bilimdir.” sözü bile Onunla - bilim arasındaki işteşliğin, fikirlerin
  ne denli bilimsel verilerle örtüştüğünün bir kanıtı olsa gerek.

  Bilimin
  kısaca bir tanımı ile konuyu genişletmeye çalışalım: “ Bilim ve
  teknolojinin ilerlemesi ile birlikte uygarlığın gelişebilmesi için; insanoğlunun kendi aklını
  kullanabilmesi, düşünme ve yorumlama yeteneğinin geliştirilmesi, Dogmaların tutuculuğundan kurtulmasıdır. Bilim
  doğal ve toplumsal olayları araştırır.

  Atatürk’e göre bilim; öncelikle, özgün
  bir kültür yaratmanın etkin bir aracıdır. Bu nedenle O bilimi,
  toplumun gelişmesini engelleyen bozuklukların giderilmesi ve ulusal bir kimlik yaratılması
  için etken bir araç olarak görmüş ve kullanılmıştır.

  Yaptıklarının hiçbiri,
  âfâkî - duygusallık taşımaz. O nedenle tarihsel yaşıtları, tarihin karanlıkları
  içerisinde yitip gitmiştir. Atatürk’se ilmin sonsuz ışıtıcılığı güvencesinde bugüne dek
  yaşamış ve yaşayacaktır da.

  Bakınız, 156 ülkenin oy birliği ile
  aldığı karar da (ki 1981 yılı Onesco’nun Atatürk’ün doğumunun 100.
  yılı nedeniyle)

  “ Uluslar arası anlayış ve barış yolunda çaba
  harcamış Üstün Bir Kişi; olağanüstü bir Devrimci; sömürü ve emperyalizme
  karşı savaşan İlk Lider; insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü;
  insanlar arasında renk, dil, ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz Devlet Adamı…
  nitelemeleri ile dünyaya takdim edilmesi sanırız ki, yüce ATA’nın ne
  denli bilimsel bir bakış akışı ile olayları gözlemleyip, çareler üretmesinin
  en yanılmaz bir kanıtı olsa gerek bu belge…

  Aslında yüce
  Atatürk’ün neyi başardığını, bilimsel bir yöntemle nasıl bunların üstesinden geldiğini
  anlayabilmek için; Osmanlı’nın, Duraklama, Gerileme devirlerinin iyi analiz edilmesi gerekir,
  diye düşünüyorum. Avrupa’da Rönesans -reform ve Fransız İhtilâli gerçekleşirken, Osmanlı’da
  bilim çökmüş, yok gibidir.

  İstanbul Rasathanesi 1580’de dinsel taassubun etkisi
  ile yıktırılıyor. 1774 Lavoisier, havanın oksijen- hidrojen- azottan olduğunu saptamış.
  Osmanlı hâlâ doğanın, su- toprak-ateşten olduğunu savunuyor. Matbaa akıl bilme
  aykırı yorumlarla 330 yıl sonra Osmanlı’ya ulaşabiliyor. Vezir-i Azam Damat
  Ali Paşa savaşlara gitme- gitmeme durum değerlendirmelerini müneccimleri ile yapıyor.
  Daha onlarca sıralayabileceğimiz nedenler Osmanlı’da bilimin tükenmişliğinin tarihi kanıtlarıdır.
  Oysa,
  Kemalist devrimler; akıl ve bilime dayanmaktadır.

  1- Eskimiş kurumları yıkmak,
  çağın gereklerine göre yeni kurumlar oluşturmak.

  2- Değişim ve yeniliklere
  sürekli olarak açık kalmak- kalıplaşmamak. Onun için Atatürk devrimleri durağan
  değildir.

  “ Çağdaş uygarlık seviyesinin üstünü” işaretlemesi, gençlere “ Beni
  takip edeceksiniz. Yorulsanız da beni takip edeceksiniz, ilerleyeceksiniz.” demesi Ata’nın
  gençliğe bilimsel ışık göstermesi devamlı aydınlık saçması, bilimsellikten başka ne
  olabilir ki…? Eğer hala kurduğu, lâik- Demokratik Cumhuriyet ayakta ise;
  Durmadan değişen dünya, toplumsal düzenin, sürekli olarak ileri bilimsel çözüm
  önerilerinin yaşama geçirilmiş olmasıdır diye düşünüyorum. Eserlerinin sonsuza dek yaşamasını
  sağlayacak, insan ve kurumları oluşturmak da ATA’nın bilimselliğinin canlı kanıtlarıdır.


  Örneğin: Dil, Tarih Kurumu, Üniversiteler yasası ( o zaman için
  ), ekonomik alanda İzmir Ekonomik Kurultay’ını toplamak daha birçoklarını saymak
  olası elbet. Ata’nın bilime değer vermesinin en çarpıcı bir örneği
  de: Nazi zülmünden kaçan 142 bilim adamı ABD gibi zengin,
  olanaklı bir devletin onlara kucak açmışken; orayı değil, o zamanın
  Türkiye’sini yeğlemeleri, Atatürk’ün bilime değer vermesinin, Atatürk’ün yoksul Türkiye’sinin bilimsel
  bir tabana oturtulmuşluğunun tarihi bir kanıtı olsa gerek. Bir bilim
  adamı: “ Yaşam ve gereksinimler sonsuzdur. Oysa değişmez oldukları için
  dinsel kurallar bir noktada son bulur ve kendini yeniler” diyor.
  Yüce Atatürk bunun için gençlere şöyle sesleniyordu.: “ Çocuklar gözünüz
  ufuklara kadar görürü görüyoruz. Onun da ötesini görmeye çalışacağız.” Türk
  ulusundan da istekleri şunlardı: “ Gençler ve her yurttaş, akıl
  ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.

  … Zamanın
  gereklerine göre; bilim teknik ve her türlü uygarlık buluşlardan azami
  derecede yararlanmak zorundadır.

  Ölümünden 63 yıl geçmesine karşın, 21. yy.
  da hâlâ Atatürk beyinlerde ve yüreklerde… Çünkü Kemal ATATÜRK: bilimi
  ve aklı yol gösterici olarak kabul ederek, ufkun ötelerini görmüş,
  göstermiştir…

  Ne mutlu O’nun gösterdiği ışıklı yoldan yürüyen aydınlık kuşaklara…


 6. kesemez
  Yeni Üye
  mineli güzel olmus saol

 7. Ziyaretçi
  hepinize teşekkür ederim çünkü sınavıma çok yardımcı oldunuz

 8. Ziyaretçi
  biraz kompazisyondan çıkmış gibi ama sınavda çıkıcak bu yüzden kendim yazmaya karar verdim nasıl yapıcam bilmiyorum

 9. Ziyaretçi
  bu yazılar çook uzun değil mi sizcede?

 10. Ziyaretçi
  valla süper bir site

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12346 ... SonuncuSonuncu


Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
atatürk ile ilgili kompozisyon,  atatürk hakkında kompozisyon,  türk ve ata ile ilgili paragraf,  atatürk ile ilgili kompozisyonlar